גרעינים קהילתיים: 

 

מהו גרעין קהילתי?

משפחות צעירות של יוצאי אתיופיה (בעיקר), שהצליחו בחברה הישראלית, עוברות לשכונות, מתגבשות כקבוצה המודעת לזהותה, ולוקחות

אחריות חברתית- חינוכית.

חברי הגרעין בונים יחד חזון של "שכונה שטוב לחיות בה": עם תושבים מעורבים, ביטחון אישי, שוויון הזדמנויות, ותחושות זהות ושייכות חזקות. יחד עם פעילים ושותפים נוספים, ומתקדמים למימוש החזון.

 

לגרעין תפקיד כפול-

הוא משמש עבור חבריו "רשת ביטחון חברתית", כשהם נפגשים ללימוד ולגיבוש, לרישות חברתי-מקצועי ולתמיכה קהילתית.
לחברי הגרעין יש- כקבוצה- את הכוח והניסיון לשפר, למשל, את מערכת גני הילדים בשכונה, בהם מתחנכים ילדיהם, והשינוי משפיע על שכונה שלמה. חברי הגרעין גם מהווים את ליבת העשייה ההתנדבותית בשכונות, ויחד מפעילים תכניות עבור הקהילה והשכונה כולה.

 

איך מקימים גרעין?

מתארגנים כקבוצה בעלת נתונים מתאימים ויוצרים עמנו קשר לתהליך ההקמה והליווי.

Enter your title here
 

עמו​ד העמותה